Michal Šurgot
Web o napoleonských válkách
Tak aby bylo jasno předem ! :)) Tento web není vytvářen z obdivu k diktátorovi, který se oháněl Francií, místo aby přiznal, že se mu jedná o vlastní slávu a který paradoxně uměl francouzsky méně, než třeba ruský car Alexandr.
Je vytvářen z obdivu k překotným změnám (kulturním, vědeckým i politickým) ke kterým v té době docházelo a kvůli zálibě v uniformologii, zvláště husarské :)


Uniforms / Uniformy
Napoleonic uniforms Uniforms of hussars and artillery regiments.

Uniformy husarských a dělostřeleckých pluků.
Memoirs in the czech language / Paměti
Photo Two Events, excerpts from the memories of participants of the Napoleonic Wars, records of the regimental chronicles, etc.

Příhody, výňatky z pamětí účastníků Napoleonských válek, zápisy z plukovních kronik apod.
Data, technical information / Data, technické údaje
Photo Two Data and technical information relating to the Napoleonic wars.

Data a technické údaje vztahující se k Napoleonským válkám.
Library / Knihovna
Photo Two Books that I have available for research and for pleasure.

Knihy, které mám k dispozici pro bádání i pro potěchu.
Models / Modely
Photo Two Figures in scale 1/72

Figurky v měřítku 1/72
Forum / Fórum
Photo Two You can post your comments, observations, etc.

Zde můžete psát svoje připomínky, postřehy apod.
Links / Odkazy
Photo Two Links to useful sites on the theme of the Napoleonic Wars, for modellers, reenactment etc.

Odkazy na užitečné stránky s tématikou Napoleonských válek, modelářství, klubů vojenské historie apod.
Reviews / Recenze
Photo Two Reviews of movies, games and other media.

Recenze filmů, her a jiných médií.
Copyright
Copyright © Michal Šurgot ·
Designed by templatemo.com
Reklama / Advertising
Reklamní práce, polepy automobilů, polepy výloh, magnetické značky : Autokarbon

Bezpečnostní poradce ADR a RID : Bezpečnostní poradce